Συνοδοί
Κατηγορία:

The Search

Erotic Poetry
2007-06-15

 In the meadow I wait Â
For The One to find Â
A twist of fate Â
To control my mind Â
ÂÂ
So, here I sit, ponder Â
And wait to see Â
i begin to wonder Â
If You’ll chose me Â
ÂÂ
i’ll no longer pursue Â
That is not my part Â
i leave it up to you Â
To capture my heart Â
ÂÂ
Time and again Â
i’ve began the chase Â
In hopes to in Â
That was not the case Â
ÂÂ
I bow my head Â
And wait to see Â
If, after all this said Â
She will find me