Συνοδοί
Κατηγορία:

MY NEW GIRLFRIEND

Erotic Poetry
2008-03-19

Topic: MY NEW GIRLFRIEND
MY NEW GIRLFRIEND
She may be a whore
she may be a slut
my new girlfriend
likes me to fuck her butt
I fuck her ass
with loving care
I squeeze her tits
I pull her hair
She milks my cock
for all she\'s worth
I fuck her ass
rocking back and forth
I call her my Bitch
I call her my Slut
she screams "shut up"
"and fuck my butt"
She\'s my new girlfriend
she\'s my new slut
she loves me more
when I fuck her butt